«Χωρίς τέλος τα βάσανα για τους ιδιοκτήτες και εργαζόμενους στα τουριστικά λεωφορεία»

  • 0
  • 67 views

Οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων και οι εργαζόμενοι σε αυτά, ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια, έχουν έρθει αντιμέτωποι με πλήθος προβλημάτων εξαιτίας της πανδημίας. Ουσιαστική εκμηδένιση του έργου τους, ανεργία και ανέχεια. Ελάχιστα τουριστικά λεωφορεία κινούνταν για μεταφορά μαθητών, και οι σχολικές εκδρομές είχαν απαγορευτεί στο πλαίσιο των μέτρων κατά της εξάπλωσης της πανδημίας.

 

Με την αύξηση των τιμών στα καύσιμα και την ενέργεια να καλπάζει και τα έξοδα να τρέχουν, βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με ένα νέο, εκ του μη όντος πρόβλημα, που δημιουργήθηκε εξαιτίας του από 1 Ιουνίου 2022 με αριθ. Πρωτ. 171745 εγγράφου παροχής διευκρινίσεων της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προς το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας,  σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η μίσθωση λεωφορείων Δημοσίας Χρήσεως των ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ ΑΕ από τουριστικά γραφεία για την εκτέλεση προγράμματος εκδρομών και περιηγήσεων εντός και εκτός χώρας, εφόσον το ΛΔΧ πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές για την ένταξη στο εν λόγω έργο.

Το  ανωτέρω διευκρινιστικό έγγραφο προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων στον κλάδο των τουριστικών λεωφορείων, με τους εκπροσώπους τους να καταγγέλλουν πρόθεση προσπορισμού οφέλους στα ΚΤΕΛ εις βάρος των  τουριστικών γραφείων.

Επειδή, ο Ν. 711/1977 περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων, όπως ισχύει, προβλέπει σαφώς το έργο των τουριστικών λεωφορείων, τα οποία είναι τα μόνα  Δ.Χ. λεωφορεία που μπορούν να πραγματοποιούν τουριστικό έργο (εκδρομές και περιηγήσεις) για λογαριασμό των τουριστικών γραφείων. 

Επειδή, τα Δ.Χ. υπεραστικά λεωφορεία των ΚΤΕΛ (τα λεγόμενα «πράσινα») είναι προορισμένα να πραγματοποιούν συγκοινωνιακό έργο και κυκλοφορούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους όρους κυκλοφορίας του Ν. 2963/2001, όπως ισχύει, και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, υπάγονται δε από το νομοθέτη σε διαφορετικό νομικό καθεστώς .

Επειδή, δεν είναι επιτρεπτή η παραχώρηση της χρήσης των λεωφορείων που αποκτήθηκαν από τα ΚΤΕΛ Α.Ε., πόσο μάλλον όταν έχουν αποκτηθεί με ενίσχυση από την πολιτεία, με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση συγκεκριμένου συγκοινωνιακού έργου κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 2 και 4 του ν. 2963/2001.

Επειδή η οποιαδήποτε παραχώρηση των λεωφορείων αυτών δεν μπορεί να θέτει σε κίνδυνο την απρόσκοπτη άσκηση του συγκοινωνιακού έργου

Επειδή, στηναιτιολογική έκθεση του άρθρου 44 του Ν. 4549/2018, στην οποία αναφέρεται ρητά και ουσιαστικά βασίζεται η ως άνω διευκρινιστική επιστολή, με κανέναν τρόπο δεν εννοείται σε αυτήν ότι μπορούν υπεραστικά λεωφορεία των ΚΤΕΛ, που λειτουργούν υπό διαφορετικό νομοθετικό καθεστώς και εκτελούν διαφορετικό έργο, να πραγματοποιούν τα οργανωμένα ταξίδια και τις εκδρομές των τουριστικών γραφείων.

Επειδή, η συγκεκριμένη επαναδιατύπωση της παρ. 2 περίπτωση α του άρθρου 1 του Ν. 393/1976 κρίθηκε απαραίτητη ώστε να καταστήσει σαφή την δυνατότητα των τουριστικών γραφείων, μεταξύ άλλων, να εκμισθώνουν επαγγελματικά τουριστικά πλοία αναψυχής για τις ανάγκες των οργανωμένων ταξιδιών τους, αλλά και να χρησιμοποιούν τα ΕΙΧ ιδιωτικά αυτοκίνητά τους με οδηγό για τις ανάγκες μεταφοράς των πελατών τους στο πλαίσιο των οργανωμένων ταξιδιών των τελευταίων (περ. 5Α της υποπαραγράφου Η.2 του Ν. 4093/2012), δηλαδή να πραγματοποιούν όντως τις οργανωμένες εκδρομές τους, όχι μόνο με τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία τους δημόσιας χρήσης, αλλά και «με κάθε είδους μέσο» -που όμως προορίζεται από τον νόμο για τέτοιο σκοπό- «(χερσαίο, πλωτό, εναέριο)».

Επειδή, οι ΚΤΕΛ ΑΕ που ίδρυσαν τουριστικά γραφεία, σύμφωνα με τη σχετική δυνατότητα που τους δόθηκε από τη νομοθεσία, μπορούν να πραγματοποιούν τις εκδρομές τους με τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης του στόλου τους.

Επειδή, οι ΚΤΕΛ ΑΕ εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα υπεραστικά λεωφορεία τους για τις ανάγκες των τουριστικών γραφείων τους, αφού τα αποχαρακτηρίζουν πρώτα ως υπεραστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, και στη συνέχεια τα εντάσσουν στον στόλο τους ως ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις τεχνικές και άλλες σχετικές προδιαγραφές και ότι θα εκτελούν πλέον αποκλειστικά έργο τουριστικής μεταφοράς

Επειδή, επιχειρείται η κατάργηση κάθε διάκρισης στις άδειες των λεωφορείων

                                      Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός 

1.    Γνωρίζει την ύπαρξη και το περιεχόμενο του αναφερόμενου στην παρούσα, από 1η Ιουνίου 2022 με αριθ. Πρωτ. 171745, εγγράφου παροχής διευκρινίσεων του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών προς το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας; Υπήρξε σχετική ενημέρωση και επικοινωνία των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών προς το Υπουργείο Τουρισμού;

2.    Ποια η θέση του Υπουργείου Τουρισμού ως προς το περιεχόμενό του;  

3.    Σε ποιες ενέργειες έχει ή πρόκειται να προβεί ώστε να ανακληθεί άμεσα και οριστικά το σχετικό έγγραφο και ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τη μη ισχύ του περιεχομένου του;

4.    Σε ποιες νομοθετικές ρυθμίσεις σκοπεύει να προβεί ώστε να μην επιδέχεται αμφισβήτηση το έργο των τουριστικών λεωφορείων και να σταματήσουν οι προσπάθειες  υφαρπαγής του έργου τους;

                                      Οι  ερωτώντες βουλευτές

                                      Νοτοπούλου Κατερίνα

                                       Αναγνωστοπούλου Σία

                               Αυλωνίτης Αλέξανδρος –Χρήστος

                                          Βαρδάκης Σωκράτης

                                              Βέττα Καλλιόπη

                                            Γιαννούλης Χρήστος

                                          Ζουράρις Κωνσταντίνος

                                           Ηγουμενίδης Νίκος

                                       Καλαματιανός Διονύσης

                                             Κασιμάτη Νίνα

                                             Λάππας Σπύρος

                                        Μπάρκας Κωνσταντίνος

                                              Πολάκης Παύλος

                                           Σαντορινιός Νεκτάριος

                                             Συρμαλένιος Νίκος

                                               Τόλκας Άγγελος

                                            Τσίπρας Γεώργιος

                                            Φάμελλος Σωκράτης

                                                Φίλης Νίκος

                                            Φωτίου Θεανώ

                                          Χατζηγιαννάκης Μίλτος

                                            Χρηστίδου Ραλλία