Δήμος Χίου: Προσπάθεια αναβάθμιση του υδροθεραπευτηρίου Αγιασμάτων

  • 0
  • 91 views

Σε προγραμματική Σύμβαση προχωρά ο Δήμος Χίου, με συναρμόδιους τοπικούς φορείς για τον ακριβή καθορισμό των ενεργειών για την οργάνωση του πλαισίου λειτουργίας και την ισομερή κατανομή βαρών για τη λειτουργία του υδροθεραπευτηρίου Αγιασμάτων, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη λειτουργία του Υδροθεραπευτικού Κέντρου και η καλύτερη ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Κοινή επιδίωξη είναι η ανάδειξη της κοιλάδας των Αγιασμάτων σε ένα μικρό θερμαλιστικό κέντρο, ικανό να αναστρέψει την αναπτυξιακή υποβάθμιση της ευρύτερης περιοχής και γενικότερα της περιοχής της Αμανής, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος και απασχόλησης στην – σε μεγάλο βαθμό- εγκαταλελειμμένη Βορειοδυτική Χίο.

Για την επίτευξη του κοινού στόχου οι επαγγελματίες της περιοχής προτίθενται να συμβάλουν με εθελοντική συνεισφορά στην καλή λειτουργία του Υδροθεραπευτικού Κέντρου, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας.

Οι δράσεις για την εξυπηρέτηση του σκοπού της προγραμματικής σύμβασης αναλύονται στα εξής:

– Στην αναβάθμιση της λειτουργίας του υδροθεραπευτηρίου και την επέκταση της περιόδου λειτουργίας του.

– Στην βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών του υδροθεραπευτηρίου.

– Στην ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την κάλυψη των ετήσιων δαπανών συντήρησης και προμήθειας ειδών για την λειτουργία του υδροθεραπευτηρίου.

– Στην λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων.

– Στην διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας.

– Στην προβολή και διαφήμιση του υδροθεραπευτηρίου και της κοιλάδας των Αγιασμάτων.