Έκθεση Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου: Μη επιστρεπτέα η αξία των εισιτηρίων από τις αεροπορικές

Perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem.

  • 0
  • 37 views
© Image Copyrights Title

Επιβεβαιώνεται πως πολλές αεροπορικές εταιρείες δεν επιστρέφουν χρήματα, παρά την τεράστια κρατική ενίσχυση που λαμβάνουν πράγμα που δυσαρεστεί και προβληματίζει καθώς επιφέρει ζημίες στους Ευρωπαίους καταναλωτές.

 

Η eu travel tech, Σύνδεσμος των εταιρειών τεχνολογίας ταξιδιών, και η ECTAA, ευρωπαϊκός Σύνδεσμος των τουριστικών γραφείων και διοργανωτών οργανωμένων ταξιδιών, έχουν θέσει πολλές φορές το ζήτημα της συνεχιζόμενης μη συμμόρφωσης των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών προς την νόμιμη υποχρέωσή τους για επιστροφή χρημάτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19 – σε βάρος τόσο ολόκληρου του ταξιδιωτικού οικοσυστήματος όσο και των πελατών τους. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) επιβεβαίωσε αυτή την συστημική αποτυχία σε ειδική Έκθεσή του, που δημοσιεύθηκε σήμερα. Η Eu travel tech και η ECTAA υποστηρίζουν τις σχετικές δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει το θέμα.

Παρά τα περισσότερα από 25 δισ. ευρώ σε άμεση κρατική ενίσχυση, που έλαβαν μόνο οι αεροπορικές εταιρείες στην ΕΕ, πολλές από αυτές απέτυχαν επανειλημμένα να συμμορφωθούν προς την υποχρέωσή τους να επιστρέψουν χρήματα στους πελάτες τους έγκαιρα (εντός 7 ημερών) ή επέβαλαν πιστωτικά σημειώματα (voucher) αντί των επιστροφών, είτε απευθείας είτε μέσω των ταξιδιωτικών τους πρακτόρων. Οι πελάτες υποχρεώθηκαν έτσι να επωμισθούν οι ίδιοι τον κίνδυνο των περίπου 50 εκατομμυρίων ακυρώσεων που προέκυψαν από την κρίση, καθώς δεν υπάρχει σύστημα προστασίας κατά της αφερεγγυότητας των αεροπορικών εταιρειών. Η Eu travel tech και η ECTAA υποστηρίζουν εδώ και πολλά χρόνια την θέσπιση ενός συστήματος προστασίας κατά της αφερεγγυότητας για τις αεροπορικές εταιρείες. Η έλλειψη αυτού και οι επακόλουθες αρνητικές συνέπειες για τους ταξιδιώτες επισημαίνονται και στην Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η Eu travel tech και η ECTAA υποστηρίζουν επίσης την σύσταση του ΕΕΣ για άμεση σύνδεση της κρατικής ενίσχυσης των αεροπορικών εταιρειών με τα δικαιώματα των επιβατών, μία πρόταση την οποία είχαν ήδη διατυπώσει οι διαμεσολαβητές στην αρχή της πανδημίας.

Η Eu travel tech και η ECTAA υποστηρίζουν μία συντονισμένη δράση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Eθνικών Φορέων Επιβολής του νόμου (NEB) όσον αφορά τον χειρισμό των ακυρώσεων πτήσεων από τις αεροπορικές εταιρείες. Ωστόσο, η δράση αυτή θα πρέπει να οδηγήσει σε σαφείς δεσμεύσεις των αεροπορικών εταιρειών να αντιμετωπίσουν άμεσα την αμέλειά τους όσον αφορά την νομική υποχρέωση επιστροφής χρημάτων βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών.

Ο Γενικός Γραμματέας της ECTAA, Eric Drésin, δήλωσε: «Το γεγονός ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν προβαίνουν σε επιστροφές χρημάτων, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, είναι επιζήμιο για τους καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες μέσω των οποίων πωλούνται τα εισιτήρια πλήττονται επίσης οικονομικά σε μεγάλη κλίμακα.» Πολλές ταξιδιωτικές επιχειρήσεις περιμένουν ακόμη από τις αεροπορικές εταιρείες να δρομολογήσουν τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων προς τους πελάτες τους.

Αυτό θέτει τις ταξιδιωτικές εταιρείες όχι μόνο σε οικονομική πίεση, αλλά και σε κίνδυνο όσον αφορά τη φήμη τους, καθώς οι ταξιδιώτες διεκδικούν συχνά τις επιστροφές τους μέσω αυτών. Ο Emmanuel Mounier, Γενικός Γραμματέας της eu travel tech, δήλωσε: «Οι καταναλωτές δεν πρέπει να βλάπτονται από την άρνηση των αεροπορικών εταιρειών να διεκπεραιώνουν επιστροφές χρημάτων, ιδίως ενόψει του μεγάλου ποσού κρατικής ενίσχυσης που αυτές έχουν λάβει. Κατά συνέπεια, υποστηρίζουμε την πρόσφατη πρόσκληση της ΕΕ προς τις αεροπορικές εταιρείες να συμμορφωθούν με τον νόμο πριν από την 1η Σεπτεμβρίου, αλλά επισημαίνουμε την ανάγκη άμεσης δράσης για την ανακούφιση των πελατών.Πάρα πολλοί επιβάτες περιμένουν ακόμη τα χρήματά τους.Καλούμε την ΕΕ και τα κράτη μέλη να επιλύσουν το ζήτημα γρήγορα, προτού ενισχύσουν τα δικαιώματα των επιβατών κατά τους επόμενους μήνες.»

Related Posts