Έργα στο λιμάνι Γιαλού Σύμης προς όφελος του τουρισμού

  • 0
  • 73 views
© Image Copyrights Title

Η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων γνωμοδότησε επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Υφιστάμενος Λιμένας Γιαλού Σύμης και έργα βελτίωσής του».

 

Η σκοπιμότητα της εν λόγω μελέτης αφορά στην σωστή λειτουργία του υφιστάμενου Λιμένα Γιαλού Σύμης αλλά και της υλοποίησης των έργων βελτίωσης (κατασκευή νέων κρηπιδωμάτων και ράμπας σκαφών), έτσι ώστε να παρέχεται η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδίως αυτών που σχετίζονται με τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες αλλά και τον τουρισμό και η λειτουργική αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις υφιστάμενες, αλλά και τις μελλοντικές χρήσεις του έργου.

Με την κατασκευή των νέων έργων επιτυγχάνεται η πρυμνοδέτηση των μεγάλων ημερόπλοιων σε νέο κρηπίδωμα, αποσυμφορίζοντας τις θέσεις «Ρολόι» και «Πιτίνι» , με αποτέλεσμα τη μεταφορά της κίνησης των οχημάτων και φορτηγών εκτός παραδοσιακού κέντρου (Γιαλός) και την αποφυγή συγκέντρωσης και ανάμιξης πεζών και οχημάτων λόγω της στενότητας του δρόμου, ειδικά κατά τις ώρες προσεγγίσεις και αναχώρησης πλοίων.  Επίσης με την πρυμνοδέτηση των μεγάλων ημερόπλοιων στο νέο κρηπίδωμα απελευθερώνεται το οπτικό πεδίο των επισκεπτών, που τώρα αποκόπτεται από την πρυμνοδέτηση των ημερόπλοιων στις αντιδιαμετρικές θέσεις «Ρολόι» και «Πιτίνι», και διευκολύνεται και ο είσπλους μικρότερων σκαφών στο λιμένα του Γιαλού.

Με την υλοποίηση των έργων, θα βελτιωθεί η λειτουργία των λιμενικών υποδομών και συμβάλει:

– Στην ανάπτυξη του τουρισμού με την βελτιστοποίηση των συνθηκών ελλιμενισμού πλοίων και κάλυψη της αυξημένης ζήτησης.

-Στην ανάπτυξη της αλιείας με την εξυπηρέτηση των αλιέων (επαγγελματιών αλλά και ερασιτεχνών) της περιοχής και του νησιού γενικότερα.

-Στη διεκδίκηση μεριδίου από την ταχέως αναπτυσσόμενη τουριστική δραστηριότητα του θαλάσσιου τουρισμού, με την χωροθέτηση τουριστικών εγκαταστάσεων.