Η TUI άντλησε 400 εκατ. ευρώ από την προσφορά μετατρέψιμων ομόλογων

  • 0
  • 77 views
© Image Copyrights Title

ΗTUI AG ολοκλήρωσε την προσφορά μετατρέψιμων ομολόγων και καράφερε να αντλήσει από τις αγορές συνολικό κύριο ποσό 400 εκατομμυρίων ευρώ. Η TUI έκανε χρήση της επιλογής για αύξηση του όγκου έκδοσης από 350 εκατομμύρια σε 400 εκατομμύρια ευρώ. Τα Ομόλογα έχουν ονομαστική αξία 100.000 ευρώ ανά Ομόλογο και κουπόνι 5,00% ετησίως. Με την επιτυχή προσφορά, η TUI σχεδιάζει να ξεκινήσει την αναχρηματοδότηση δανείων από τα πακέτα σταθεροποίησης που έλαβε για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Ακόμη πάντως και πριν από την προσφορά, η TUI φέρεται να είχε επαρκή ρευστότητα το καλοκαίρι του 2021, η οποία εκτιμάται, σύμφωνα με την εταιρεία, σε 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου TUI Fritz Joussen δήλωσε σχετικά: «Η προσφορά ήταν σχεδόν 2 φορές μεγαλύτερη από την εγγραφή. Η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης δικαιωμάτων μας τον Ιανουάριο και του σημερινού μετατρέψιμου ομολόγου που προσφέρει απόδειξη ότι οι κεφαλαιαγορές και οι επενδυτές παραμένουν σίγουροι για τη στρατηγική και το επιχειρηματικό μοντέλο της TUI και υποστηρίζουν το ταξίδι μας στο μέλλον. Αναμένουν μια σημαντική ανάκαμψη της τουριστικής βιομηχανίας και μια ισχυρή μετά την πανδημία TUI – πιο ψηφιακή, λιτή και αποτελεσματική. Έχουμε θέσει τα θεμέλια: ο μετασχηματισμός συνεχίζεται, η ψηφιοποίηση έχει επιταχυνθεί, επεκτείνουμε τις ψηφιακές πλατφόρμες μας και το πρόγραμμα απόδοσης θα μειώσει το κόστος κατά 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από το 2023 και μετά.

Με την ολοκληρωμένη προσφορά σήμερα, μπορούμε να σχεδιάσουμε το πρώτο σημαντικό βήμα προς την αναχρηματοδότηση της κεφαλαιακής μας δομής. Τα μετατρέψιμα ομόλογα θα εξαργυρωθούν στο κύριο ποσό τους στις 16 Απριλίου 2028. Οι επενδυτές έχουν επίσης τη δυνατότητα να μετατρέψουν τα ομόλογα σε νέες ή / και υπάρχουσες κοινές ονομαστικές μετοχές της TUI χωρίς αξία. Η αρχική τιμή μετατροπής ορίστηκε στα 5,3631 ευρώ, αντιπροσωπεύοντας ένα ασφάλιστρο μετατροπής 25% πάνω από την τιμή μετοχής αναφοράς των 4,2905 ευρώ».